Advokaterna Melin & Fagerberg – advokatfirman med bred kompetens
Advokaterna Melin & Fagerberg bildades då fyra jurister förenade sina verksamheter. Genom samarbetet har en advokatfirma med bred kompetens vuxit fram och nyanställningar planeras till våren.
Jörgen Olsson arbetar på Melin & Fagerbergs kontor i Borås och Kinna. Huvudkontoret är beläget i Göteborg. Innan han startade sin egen juristbyrå i Mark i mitten av 90-talet arbetade han i kriminalvården. Det gav honom många erfarenheter som han har nytta av idag.
- Jag träffade personer med olika bakgrund i pressade situationer och fick lära mig att bemöta dem på ett bra sätt. Utöver personkännedom lärde man sig även hur myndigheter fungerar och lite om hur dess företrädare tänker.
Redan från början år 2000 hade advokatbyrån en bred kompetens och idag arbetar man inom många olika inriktningar av juridiken; förutom straffrätt och civilrätt i allmänhet, även förvaltningsrätt.
- Vi gör allt från att se till att allt går rätt till när nya bolag skall startas, biträder vid problem och tvister i verksamheten och vid överlåtelse av aktier eller verksamhet.
Kundkretsen består till lika delar av företag och privatpersoner. Ofta leder affärsjuridiska frågor till privatjuridiska och vice versa. De vanligaste familjerättsliga ärendena är testamenten, äktenskapsskillnad och vårdnadstvister. Många av tvisterna gällande både företag oh privatpersoner kan lösas under förhandlingar, men ibland måste saken föras inför domstol. Då är vana vid processföring till stor hjälp. Jörgen Olson tycker att civilrätt är mest tillfredställande att arbeta med, vilket innebär att det blir mycket förmögenhetsrätt, familjerätt och fastighetsrätt för hans del.

En bred byrå
Den övergripande ambitionen på Melin & Fagerberg är att vara en bred byrå som arbetar inom många områden och som hela tiden utvecklas. Jörgen berättar om framtiden:
- Det ser bra ut och vi planerar att nyanställa. Då kommer vi att söka folk som passar in som en del i pusslet, gärna någon med kunskaper i ett specialområde som vi inte redan täcker. Därigenom får vi en ännu större bredd i företaget.

Advokaterna Melin & Fagerberg

Bransch:
Tjänster

Telefon: 033-140255
Fax: 033-140225

Adress:
Advokaterna Melin & Fagerberg
Box 42
50306 Borås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN